BEIJING TIME:
Contact Us
Contact Us

Head Email: xincorporation@163.com / xincorporation@hotmail.com

Company address:

Head Office: No.20 Xinhua Zone, Cangzhou / Zhifangtou Industrial Area, Cangxian County, Hebei, China.

Branch: Wusong Road, Fuqiao Town, Taicang City, Jiangsu, China.

Branch: Xingang Road, Jingjiang Economic Development Zone, Taizhou City, Jiangsu, China.

Branch: Jinshanlu, Xinan Industrial Park, Qianqiao Town, Huishan District, Wuxi City, Jiangsu, China.

Branch: Tegang Road, Beiluo Industrial Park, Shouguang City, Shandong, China.Copyright@ 2016 XIN-CORP Limited All Rights Reserved